Bezig met laden...

Centrum Women 50+ advanced groot

Aantal pakketten maximaal 2 kg
€ 35,27 € 32,36
Op voorraad
  • Merk: Centrum
  • Omschrijving: Centrum Vrouwen 50+ gevorderd groot (90 stuks)
  • Referentie: 1047-0010
  • Verzendgewicht: 190 gram
Onze Service

De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd

Betaal veilig

Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie

 

Volg uw pakket via track & trace

 

Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten

  • Voe­dings­sup­ple­ment met vi­ta­mi­nen en mi­ne­ra­len voor vrou­wen 50+
  • Be­vat vi­ta­mi­ne B6, B12 en ij­zer ter on­der­steu­ning van de da­ge­lijk­se
  • Meer vi­ta­mi­ne D!
  • Bij ge­lijk­tij­dig ge­bruik van an­de­re sup­ple­men­ten, de ge­bruiks­aan­wij­zing van het an­de­re sup­ple­ment goed le­zen, aan­ge­zien de­ze sup­ple­men­ten de­zelf­de in­gre­di­ën­ten kun­nen be­vat­ten. In ge­val van over­do­se­ring, raad­pleeg uw arts. Zo­als bij ie­der sup­ple­ment, wan­neer u zwan­ger bent of borst­voe­ding geeft, raad­pleeg uw arts al­vo­rens het pro­duct te ge­brui­ken. Dit voe­dings­sup­ple­ment is niet ge­schikt voor vrou­wen on­der de 50 jaar. Bui­ten be­reik en zicht van kin­de­ren hou­den. Het pro­duct na aan­koop niet ge­brui­ken wan­neer het ver­pak­kings­fo­lie on­der de dek­sel reeds is ver­bro­ken. 90 ta­blet­ten = 147g.

Ingrediënten

Cal­ci­um­car­bo­naat, cal­ci­um­wa­ter­stof­fos­faat, mag­ne­si­um­oxi­de, vul­stof­fen E460, E464, E1200, vi­ta­mi­ne C, an­tik­lon­ter­mid­de­len E468, E551, E553b, vi­ta­mi­ne E, ni­co­ti­na­mi­de, ij­zer­fum­a­raat, cal­ci­um-D-pan­to­the­naat, man­gaan­sul­faat, zink­oxi­de, emul­ga­tor E470b, bet­a­ca­ro­teen, vi­ta­mi­ne B6, vi­ta­mi­ne B1, vi­ta­mi­ne B2, ge­la­ti­ne, ko­per­sul­faat, plant­aar­di­ge olie (ko­kos & palm­pit olie), vi­ta­mi­ne A, fo­li­um­zuur, chroom­chlo­ri­de, na­tri­um­mo­lyb­daat, ka­li­um­jo­di­de, bi­o­ti­ne, na­tri­um­se­le­naat, vi­ta­mi­ne K, an­ti­oxi­dant E321, vi­ta­mi­ne D, vi­ta­mi­ne B12, kleur­stof­fen E171. E120, E132.